Хигиена лична
Хигиена лична
Козметика
Козметика
ХРАНИ
ХРАНИ
За ДОМА
За ДОМА
Разни интересни
Разни интересни
За ГРАДИНА и КАНАЛИ
За ГРАДИНА и КАНАЛИ

CTX 20 RH коректор

13.80 лв.
Брой
CTX 20 RH коректор


Еко Макс Био

Характеристики:  СТХ 20 Рн коректор " + " - Гранулат, който повишава нивото на рН на водата, в случаите, когато е по-ниско от 7,6

Основни съставки:  

Състояние ..................................................кристали
Цвят.........................................................бял
рН за 0.40%-ен воден разтвор...........................11.17
разтворимост при 20оС...................................215 г/л

Предназначение:  Необходимо е рН да е е в границите 7,2 - 7,6 , за да се избягнат кожни раздразнения и възпаления на лигавиците на къпещите се.

Употреба :  Прибавят се 1,5 кг от СТХ-10 за увеличаване на 0,2 на рН на 100 м3 вода. Тази стойност е осреднена.
Идеалният рН баланс се движи между 7,2-7,6. Лесно се установява стойността при измерване с тестер за съдържание на хлор и ниво на рН, да се мери най-малко два пъти на ден. Разтворете необходимата доза в съд с вода добре, след което разпределете
равномерно по повърхността на басейна.

Внимание :  рН-Стойности

Стойността на рН показва нивото на съдържание на киселини или основи във водния разтвор. Стойността се движи в границите 0 - 14 - 0- висока киселинност, 7- неутрална, 14-висока основна реакция на водата. Невъзможно е да се достигнат идеалните показатели на вода, без тя да се третира с химикали.
А/ при високо рН на водата в басейна са възможни следните последствия:
-  Водата изглежда мътна;
- Появяват се отлагания по граничната повърхност на водата, по стените и дъното на басейна;
- Причинява се възпаления на очите и лигавиците на къпещите се, дразни респираторния тракт;
- Активния химичен елемент, прибавян във водата за дезинфекция (хлор,бром,кислород), не може да се усвои правилно и съответно се увеличава разхода му.
Б/ Последствия при ниско рН на водата:
- корозия на металните части и аксесоари в плувния басейн;
- възпаления на лигавиците и очите на къпещите се;
Фактори, променящи рН на водата:
- висока твърдост на третираната вода;
- използването на сода, калциев или натриев хипохлорит, хлор-газ, и др.;
- замърсяването на водата от въздуха, къпещите се (пот, балсами, плажни масла,
прах, урина и др.).

 

Съдържание: СТХ 20 PH КОРЕКТОР " + " ГРАНУЛИ

 

Основни ползи: Почистване и дезинфекция на басейни.

Производител:  Certikin Pool Iberica, Испания

 

Произход:  Испания

Вносител: Еко Макс